Obračun zarada

Obračun zarada - usluga obuhvata:

Preciznost u obračunu za zaposlene (obračun stimulacije i destimulacije zarada) i osnivače, izrada prateće dokumentacije za isplatu zarada i priprema elektronskih naloga za plaćanje, predaja obrazaca u Poresku upravu .

Obračun naknada zarada - obračun naknada zarada za vreme bolovanja (do 30 dana, preko 30 dana, porodiljskog i bolovanja radi nege deteta), obračun subvencija , obračun obustava prema kreditima i administrativnim zabranama, evidentiranje promena u glavnoj knjizi i analitičkim karticama, kao i izrada godišnjih izveštaja o svim obračunima i isplatama.

Obračun i priprema svih vrsta bolovanja - u zavisnosti od dužine i vrste bolovanja;

Obračun socijalnih doprinosa - praćenje promena u utvrđivanju najviših i najnižih osnovica za obračun socijalnih doprinosa u tekućoj godini

Obračun ugovora o delu, privremenim i povremenim poslovima i dopunskom radu - obračun troškova poreza za naknade određene ugovorom o delu, privremenim i povremenim poslovima i dopunskom radu.

Vršimo obračun zarada za društva i preduzetnike iako nisu korisnici naših knjigovodstvenih usluga.U tom slučaju se pravi poseban aranžman u zavisnosti od toga koliko ima vanrednih obračuna (ili ugovora o delu, privremenim i povremenim poslovima, dopunskom radu) , da li se radi samo konačnom obračunu zarada ili se rade i akontacije.