Računovodstvo

Računovodstvo - pružamo kompletan spektar usluga:

Vođenje glavne knjige - praćenje svih promena u poslovanju vašeg preduzeća i izrada svih poslovnih izveštaja

Analitička  i sintetička evidencija konta i  listinga otvorenih stavki - Uskladjivanje i vođenje evidencija: nematerijalne i materijalne imovine, salda konta dobavljača i kupaca, analitička evidencija zarada radnika.

Obračun poreza na dodatu vrednost - obračunavanje poreza na dodatu vrednost je prioritet u vođenju poslovnih knjiga

Vođenje poreskih evidencija - pravilno vođenje PDV evidencije za firme i preduzetnike;

Popis i obračun amortizacije osnovnih sredstava - precizna evidencija osnovnih sredstava radi sprečavanja nepotrebne nabavke i tačnog prikazivanja ostvarene poslovne dobiti;

Izrada završnog računa - izrada i podnošenje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja (bilans stanja, bilans uspeha, statističkog izveštaja, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu, izrada napomena uz finansijski izveštaj, izrada poreskog bilansa, poreska prijava poreza na dobit)

Izrada periodičnih bilansa - za potrebe različitih finansijskih izveštaja kao deo dokumentacije za kredite i subvencije .

Vođenje blagajne - vođenje evidencije o uplatama i isplatama na ziro-račun, troškova prevoza, obračun putnih troškova za službena putovanja kao i ostalih ličnih primanja koja zahtevaju plaćanje poreza i doprinosa

Knjiženje maloprodaje - knjiženje ulaza i izlaza robe u maloprodaji, praćenje finansijskih promena i poreskih obaveza

Izrada statistike finansijskih računa - za potrebe godišnjih ili periodičnih izveštaja.

Obračun kamata - obračun zateznih, ugovorenih, kamata i svih ostalih koje utiču na mesečno i godišnje poslovanje preduzeća

Priprema dokumentacije za dobijanje bankarskih pozajmica - pomoć prilikom prikupljanja dokumentacije za dobijanje bankarskih pozajmica i kredita

Konsultacije i blagovremena obaveštenja o izmenama zakonodavstva koje se tiču vašeg poslovanja

Razne knjigovodstvene usluge po želji klijenta.