Registracija firmi

Registracija firmi - ova usluga obuhvata:

Popunjavanje neophodne dokumentacije - kako za privredna društava, tako i za preduzetnike.

Prijava u APR-u

Priprema dokumentacije za poresku upravu

Podrška prilikom izrade elektronskog sertifikata