Pogonsko knjigovodstvo

Pogonsko knjigovodstvo - šta obuhvata i kako se vodi?

Evidenciju troškova u finansijskom knjigovodstvu vodimo po nabavnim cenama. Na kraju poreskog perioda troškove proizvodnje prenosimo iz finansijskog u pogonsko knjigovodstvo,

Vršimo obračun cene koštanja gotovih proizvoda i zaliha nedovršene proizvodnje za potrebe bilansiranja u finansijskom računovodstvu,

Utvrđujemo cenu koštanja učinaka preduzeća za potrebe formiranja prodajnih cena koje koristi menadžment,

Obračun troškova i učinaka regulišemo u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i zakonskom regulativom

Za pravna lica i preduzetnike koji obavljaju proizvodnu delatnost vodimo u klasi 9 osnovne račune: 900, 902, grupe računa 95 i 96 i račune 980, 982 i 983,

U skladu sa članom 67. - 76. Pravilnika o kontnom okviru, proizvodna pravna lica mogu da se odluče i za ostale račune predviđene u klasi 9, u skladu sa svojim potrebama i načinom obračuna troškova i učinaka,

Prodaja proizvoda na malo u prodavnicama proizvođača proizvoda vrši se po prodajnoj ceni na osnovu kalkulacije sa planskom cenom gotovih proizvoda,

Evidenciju gotovih proizvoda na zalihama u pogonskom knjigovodstvu vodimo po planskim cenama, a u finansijskom knjigovodstvu, po završenom obračunu, stanje zaliha gotovih proizvoda prenosimo po ceni koštanja.