Aktuelnosti


08.05.2024
knjigovodstvo - aktuelnosti

Privremeni boravak stranaca u Republici Srbiji

Od 01.02.2024.godine zahtev za odobrenjeodnosno produženje privremenog boravka podnosi se na propisanom obrascu odnosno elektronskim putem popunjavanjem online forme zahteva na Portalu za strance.
04.12.2023
knjigovodstvo - aktuelnosti

Ispravno iskazivanje dokumenta o smanjenju (knjižnog odobrenja) i dokumenta o povećanju (knjižnog zaduženja) u SEF-u

Kod knjižnog zaduženjea: ako se dokument izdaje preko SEF, PDV obračunat na tom zaduženju je samim izdavanjem već registrovan na SEF i izdavalac nema dodatnih obaveza za evidentiranje.
04.12.2023
knjigovodstvo - aktuelnosti

Refundacija fiskalnog računa zbog greške prilikom evidentiranja prometa na malo ili reklamacije od strane kupca

Prilikom evidentiranja prometa na malo preko fiskalnog uredjaja, pored fiskalnih računa Avans-Prodaja i Promet-Prodaja,su predvidjeni i fiskalni računi tip Avanas-Refundacija i Promet- Refundacija, koji se koriste kako za potrebe poništavanja računa, tako i u slučaju reklamacije ili povraćaja novca kupcu.
10.10.2022
knjigovodstvo - aktuelnosti

Naknada troškova službenog putovanja

Kada poslodavac uputi zaposlenog na službeni put, bilo u zemlji ili u inostranstvu, zaposleni ima pravo na naknadu troškova koji za to vreme nastanu
10.10.2022
knjigovodstvo - aktuelnosti

Isplata zarade kao uslov za oslobođenje od plaćanja dela poreza

Zakonom o doprinosima uređeno je pravo poslodavca na oslobođenje od plaćanja dela poreza na zarade kvalifikovanog novozaposlenog lica kao i za PIO, na teret zaposlenog i na teret poslodavca.
10.10.2022
knjigovodstvo - aktuelnosti

Ispravke sistema elektronskih faktura

Najznačajnija izmena verzije sistema elektronskih faktura odnosi se na omogućavanje automatskog registrovanja privrednih društava koji nisu budžetski korisnici, a koji ispunjavaju sve zahtevane uslove i nisu već registrovani na SEF.